سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
سطح و مقدمات 
تدریس 
مدرسه لبناني ها 
مدرس 
 
 
درس خارج فقه واصول 
تدریس 
مدرسه امام خميني(ره) 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
مدرسه حجتيه(عج) 
مدرس 
 
 
اخلاق